Responsive image

流式抹茶交易所登陆

一、基本原理

       流式细胞仪是一种快速、准确可同时mxc交易所直线流动状态中单个细胞多项物理及生物学特性,并加以分析定量的技术,是可对细胞进行自行分析的装置。

 

二、服务内容

       ☆细胞周期、细胞凋亡、DNA倍体分析、细胞表面抗原分析

 

三、图片示例

 

                    流式抹茶交易所登陆

 

四、实验周期

       具体根据细胞增殖周期或细胞处理要求而定。

 

五、温馨提示

       ☆客户自行提供所需细胞和相应的流式抗体,亦可由我们代购。

 
 
 
 


    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息
    点击这里给我发消息